Neidio i'r prif gynnwy

3. Wneud cais

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng

Rhwng 1 Mai 2020 a 31 Mawrth 2023, allwch chi ddim cael mwy na 5 grant mewn blwyddyn (mewn cyfnod treigl o 12 mis).

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i:

  • wneud cais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng
  • wneud cais am Daliad Cymorth i Unigolion
  • wneud cais ar ran rhywun arall (partneriaid cofrestredig yn unig)

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch chi wneud cais am grant os ydych:

  • eisoes wedi cael grant yn y 28 diwrnod diwethaf (neu yn ystod y 7 diwrnod diwethaf os ydych yn cael eich effeithio gan coronafeirws neu yn derbyn Gredyd Cynhwysol ac yn profi caledi ariannol)
  • eisoes wedi derbyn 3 grant yn y flwyddyn ddiwethaf (neu 5 grant os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol neu’n cael eich effeithio gan y coronafeirws)

Gallwch hefyd wneud cais:

  • drwy'r post
  • drwy ffonio 0800 859 5924 (rhwng 9.30am a 4.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener) (Croesawir galwadau yn Gymraeg)
  • drwy gael cymorth gan un o'n sefydliadau partner