Neidio i'r prif gynnwy

3. Wneud cais

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i:

  • wneud cais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng
  • wneud cais am Daliad Cymorth i Unigolion
  • wneud cais ar ran rhywun arall (partneriaid cofrestredig yn unig)

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch chi wneud cais am grant os ydych:

  • eisoes wedi cael grant yn y 7 diwrnod diwethaf
  • eisoes wedi derbyn 3 grant yn y flwyddyn ddiwethaf

Gallwch hefyd wneud cais drwy'r post neu dros y ffôn drwy'r manylion ar ein tudalen Cysylltu â ni, neu gael cymorth gan un o'n sefydliadau partner.