Neidio i'r prif gynnwy

Mae enwau enillwyr Gwobrau Dewi Sant cenedlaethol Cymru 2020 wedi cael eu cyhoeddi ar-lein gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Y bwriad oedd cyflwyno gwobrau eleni ym mis Mawrth ond bu’n rhaid gohirio hynny oherwydd pandemig y coronafeirws.

Yn ei neges at holl enillwyr Gwobrau Dewi Sant, dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn gobeithio y bydd y “bobl gyffredin arbennig iawn” sydd wedi ennill gwobr yn cael rhyw gysur o’r gydnabyddiaeth.

Categorïau’r gwobrau yw: Dewrder, Dyngarwch, Ysbryd y Gymuned, Person Ifanc, Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Busnes, Diwylliant, Chwaraeon a Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Enillydd y wobr arbennig eleni yw’r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Gareth Thomas a’i ymgyrch yn erbyn y stigma sy’n gysylltiedig â rhywioldeb a HIV.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Yr hyn sy’ mor gyfareddol am y cyfan yw bod pob un sy wedi’i enwebu yn credu nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw beth i glochdar amdano. Wel, maen nhw. Maen nhw’n bobl gyffredin sy’n gwneud pethau arbennig iawn ac wedi newid bywydau er gwell. Mae’n anrhydedd imi gael eu cydnabod trwy Wobrau Dewi Sant.

“Rwyf wedi dewis Gareth Thomas ar gyfer fy Ngwobr Arbennig am ei fod yn gymaint o fodel rôl i bobl o bob oed, yn enwedig i bobl ifanc. Mae e wedi bod yn agored ac yn onest am ei rywioldeb a’i HIV ac mae ei stori wedi ysbrydoli. Bydd ei agwedd yn chwalu rhwystrau a stereoteipiau, yn gwella dealltwriaeth ac yn helpu pobl eraill mewn sefyllfa debyg i beidio byth â theimlo cywilydd pwy ydyn nhw.”

Enillwyr Gwobrau Dewi Sant 2020 yw:

Joel Snarr a Daniel Nicholson – Y Wobr am Ddewrder

Moneypenny – Y Wobr Fusnes

Wasem Said – Gwobr Ysbryd y Gymuned

Russell T Davies – Y Wobr Diwylliant

Rachel Williams – Y Wobr Ddyngarol

Yr Athro David Worsley – Gwobr Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Alun Wyn Jones – Y Wobr Chwaraeon

Tyler Ford – Gwobr y Person Ifanc

Gareth Thomas - Gwobr Arbennig y Prif Weinidog