Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i'ch helpu gyda'r heriau dyddiol o fod yn rhiant.

Bywyd teuluol
Bywyd teuluol
Cyngor i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir yn eich bywyd teuluol
Y Tîm Magu Plant
Y Tîm Magu Plant
Cyngor i'ch helpu i fagu plant gyda'ch gilydd a chefnogi eich gilydd
Magu plant ar y cyd a chymorth perthynas
Magu plant ar y cyd a chymorth perthynas
Help a chyngor i'ch helpu i fagu plant ar y cyd a chymorth perthynas
Iechyd a lles
Iechyd a lles
Help a chyngor i chi fel rhiant ar roi amser ar gyfer eich iechyd a lles eich hun
Cyllideb y teulu
Cyllideb y teulu
Help a chyngor i chi fel rhieni ar reoli eich teulu gyda’ch cyllideb chi
Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn ystod y gaeaf
Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn ystod y gaeaf
Cymorth a chyngor i rieni ar sut i aros yn bositif dros fisoedd y gaeaf
Tips defnyddiol i gefnogi’ch lles meddyliol wrth weithio gartref
Tips defnyddiol i gefnogi’ch lles meddyliol wrth weithio gartref
Cyngor a chymorth i gefnogi’ch lles meddyliol wrth weithio gartref.
Mam newydd mewn byd newydd
Mam newydd mewn byd newydd
Profiad rhiant newydd o fywyd drwy’r cyfnod clo gyda babi newydd
Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn y gwanwyn/haf
Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn y gwanwyn/haf
Cymorth a chyngor i rieni ar sut i aros yn bositif yn ystod y gwanwyn/haf.
Y 12 mis diwethaf...
Y 12 mis diwethaf...
Mae’r teulu Jones yn edrych yn ôl ar eu profiadau o’r cyfnod clo, addysgu gartref a sut mae eu perthynas wedi datblygu ar ôl treulio mwy o amser gyda'i gilydd fel teulu
Magu plant yn ystod y cyfnod clo
Magu plant yn ystod y cyfnod clo
O alwadau Zoom i addysgu gartref, mae'r cyfnod clo wedi effeithio ar bob un ohonom ni mewn rhyw ffordd neu'i gilydd
Gofalu amdanoch chi a’ch teulu
Gofalu amdanoch chi a’ch teulu
Os ydych chi'n ei chael hi’n anodd ymdopi â'ch plentyn neu os oes gennych bwysau eraill fel poeni am arian neu bryderon am berthynas yn chwalu, dydych chi ddim ar eich pen eich hun
Ein Cynlluniau ar gyfer yr Haf
Ein Cynlluniau ar gyfer yr Haf
Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau llacio ar ôl y cyfnod clo, mae Stephen yn rhannu sut roedd ei blant, Ayda a George, yn teimlo am fynd yn ôl i'r ysgol a beth yw eu cynlluniau ar gyfer misoedd yr haf
Y normal newydd…
Y normal newydd…
Sgwrs â’r teulu Jones, wrth i'w tri phlentyn ddychwelyd i'r ysgol a sut maen nhw i gyd yn ceisio llywio ‘y normal newydd' – gan weithio allan beth yn union yw hynny i'w teulu nhw.
Tadau
Tadau
Bywyd fel tad sengl
Fel rhiant sengl, mae'r holl gyfrifoldebau, da a drwg, ar ysgwyddau Stephen.
Smyth family selfie
Ddim mor fach erbyn hyn
Mae Stephen yn rhannu ei brofiadau wrth i'w blant dyfu i fyny a dechrau ar gyfnodau gwahanol o fywyd.
Cyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth Rhywedd
Cymorth a chyngor i gefnogi plant, pobl ifanc, rhieni a theuluoedd LHDTC+.