Neidio i'r prif gynnwy
Gofal plant ac ysgol

Cyngor i'ch helpu gyda gofal plant a'ch plentyn yn dechrau ysgol.

Awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol

Magu plant. Rhowch amser iddo

Blog rhiant – y teulu Goodby yn trafod heriau gofal plant

Sut i gefnogi eich plentyn os yw’n poeni am ddechrau neu ddychwelyd i ofal plant neu’r ysgol

Cefnogi plant wrth iddynt ddechrau yn y feithrinfa neu’r dosbarth derbyn

Cyngor ategol

Cymraeg I Blant

Cychwyn y siwrne ddwyieithog

Llyw.cymru

Gofal plant i blant 3 a 4 oed

Canllawiau i rieni a gofalwyr ar gyfer y cyfnod cyn ysgol a’r cyfnod sylfaen

Sut a phryd i gofrestru eich plentyn ar gyfer yr ysgol

Mae addysg yn newid

Wide Open School Gweithgareddau dysgu am ddim i blant sy’n dysgu gartref
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Sut i gefnogi eich plentyn i ddychwelyd i ofal plant ac addysg feithrin

Sut i gefnogi eich plentyn i ddychwelyd i’r ysgol

Trama Informed Schools UK Sut y gallwch baratoi eich plentyn ar gyfer ei ddiwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol
Awtistiaeth Cymru Helpu plentyn ag awtistiaeth
Tîm Seicoleg Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Siarad â’ch plentyn

Ar gyfer rhieni -  awgrymiadau ymarferol

Mentally Healthy Schools

Sut i helpu eich plentyn i ymdrin â gorbryder yn sgil gwahanu

Sut y gallwch chi helpu eich plentyn i ymdrin â’i orbryder

Hwb

Offer dysgu o bell drwy Hwb 

Dal ati i Ddysgu

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru: canllaw i rieni

Mae addysg yn newid: gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Facebook Mae addysg yn dechran yn y cartref

Money Heroes

Parent Resources
Helpwr Arian Sut i ddysgu plant am arian
Mudiad Meithrin

Chwilio am Gylch

Cymraeg i Blant

Arolygiaeth Gofal Cymru Dod o hyd i wasanaeth gofal