Neidio i'r prif gynnwy

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant.

Dulliau rhianta
Dulliau rhianta: 0 i 4 oed
Deall pa fath o riant ydych chi er mwyn i chi allu cael y berthynas orau â'ch plentyn
Gwnewch amser i ganmol
Gwnewch amser i ganmol: 0 i 4 oed
Sut allwch roi amser i ganmol eich plentyn i ddatblygu ei hyder a'i hunan-barch
Trefn a phatrwm
Trefn a phatrwm: 0 i 4 oed
Help i osod trefn a phatrwm a deall sut all eich plentyn elwa ar hyn
Siarad a chwarae
Siarad a chwarae: 0 i 4 oed
Ffyrdd y gallwch siarad, gwrando a chwarae gyda'ch plentyn i'w helpu i ddatblygu'n dda
Cariad ac anwyldeb
Cariad ac anwyldeb: 0 i 4 oed
Deall pwysigrwydd dangos cariad ac anwyldeb i'ch plentyn o enedigaeth
Hyfforddiant i ddefnyddio’r toiled neu’r poti
Hyfforddiant i ddefnyddio’r toiled neu’r poti
Mae dysgu sut i ddefnyddio’r toiled yn rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o blant yn llwyddo i’w wneud pan fyddan nhw rhwng 2 a 3 mlwydd oed. Mae rhai plant yn cymryd yn hirach nag eraill, ac mae hyn yn gwbl naturiol.