Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol.

Deall ac ymateb i ymddygiad
Deall ac ymateb i ymddygiad: 0 i 4 oed
Advice to help you support your child's emotions and behaviour throughout their development.
Chamau datblygu
Rhieni newydd a chamau datblygu: 0 i 4 oed
Help a chymorth i rieni newydd a deall datblygiad eich plentyn o enedigaeth.
Strancio
Strancio: 0 i 4 oed
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plentyn yn strancio a sut i ymateb mewn ffordd dawel ac effeithiol.