Neidio i'r prif gynnwy

Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu.

Dulliau rhianta
Dulliau rhianta: 4 i 7 oed
Deall pa fath o riant ydych chi er mwyn i chi allu cael y berthynas orau â'ch plentyn
Gwnewch amser i ganmol
Gwnewch amser i ganmol: 4 i 7 oed
Sut allwch roi amser i ganmol eich plentyn i ddatblygu ei hyder a'i hunan-barch
Trefn a phatrwm
Trefn a phatrwm: 4 i 7 oed
Help i osod trefn a phatrwm a deall sut all eich plentyn elwa ar hyn
Siarad a chwarae
Siarad a chwarae: 4 i 7 oed
Ffyrdd y gallwch siarad, gwrando a chwarae gyda'ch plentyn i'w helpu i ddatblygu'n dda
Cariad ac anwyldeb
Cariad ac anwyldeb: 4 i 7 oed
Deall pwysigrwydd dangos cariad ac anwyldeb i'ch plentyn o enedigaeth