Neidio i'r prif gynnwy

1. Cyflwyniad

Bydd angen cymeradwyaeth dan y Rheoliadau Adeiladu ar y rhan fwyaf o estyniadau i eiddo.

Ceir llawer o ddosbarthiadau adeiladau newydd neu estyniadau adeiladau presennol, nad oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar eu cyfer, h.y. maent wedi'u heithrio rhag y Rheoliadau.

Mae'r adrannau canlynol ar waith cyffredin yn awgrymu llawer o elfennau eraill y mae angen fel rheol iddynt fodloni gofynion y Rheoliadau pan fyddwch yn adeiladu estyniad:

Yn ogystal bydd yn rhaid ichi ddarganfod a yw'r gwaith yr ydych yn bwriadu ei wneud yn perthyn i Ddeddf Muriau Cyd etc. 1996 (The Party Wall etc. Act 1996.