Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth dechnegol a dogfennaeth gefndirol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Tua'r arolwg o 2017 Ebrill i Fawrth 2018

Pwrpas yr Arolwg yw i ddarparu amcangyfrif o gyflwr ac effeithlonrwydd ynni/perfformiad y stoc dai yng Nghymru. Mae’r arolwg yn cynnwys cartrefi o bob math, a phob math o ddeiliadaeth, ar wahân i eiddo gwag.

Mae ACTC 2017-18 yn arolwg cyflwr tai safonol ac mae'n debyg iawn i'r rhai a gynhelir mewn gwledydd eraill. Yn ogystal â'r pynciau arferol mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am broblemau a allai godi yn y dyfodol. Er enghraifft newid yn yr hinsawdd yn benodol (hafau cynhesach, gaeafau gwlypach ac ati) a gallu'r stoc dai i ymdopi.

Cynhaliwyd y gwaith maes ar gyfer Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 rhwng Awst 2017 a diwedd Ebrill 2018. Lluniwyd sampl o gyfeiriadau wedi’u codi o aelwydydd a fyddai’n gymwys i gymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18. Arweiniodd hyn at archwiliad ffisegol o 2,549 o gartrefi ledled Cymru, a fydd yn rhoi amcangyfrifon ar lefel Genedlaethol.

Archwiliwyd yr eiddo gan syrfewyr cymwysedig, yn cael eu cyflogi gan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu. Fe wnaethant asesiad gweledol o du mewn a thu allan yr eiddo. Roedd y syrfëwr hefyd yn archwilio plot yr eiddo ac yn gwneud asesiad o’r gymdogaeth leol.

Bydd gwybodaeth allweddol a gasglwyd yn yr Arolwg yn caniatáu i ni fesur:

Adroddiad ansawdd

Dogfennau

Adroddiad ansawdd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 746 KB

PDF
746 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiad technegol

Deunyddiau'r arolwg, Ebrill 2017 i Fawrth 2018

Dogfennau

Taflen ymatebydd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 135 KB

PDF
135 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Taflen ddiolch , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 93 KB

PDF
93 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ffurflen arolwg , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cynllun cyhoeddi

Geirfa

Dogfennau

Geirfa , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 422 KB

PDF
422 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Opsiynau ar gyfer allbynnau: crynodeb o adborth defnyddwyr

Dogfennau

Opsiynau ar gyfer allbynnau: crynodeb o adborth defnyddwyr , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 642 KB

PDF
642 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.