Neidio i'r prif gynnwy

5. Cysylltwch â ni

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra, ond rydym ar hyn o bryd yn profi problemau ysbeidiol gyda'n llinellau ffôn. Rydym yn mynd ati i geisio datrys y broblem.

Yn y cyfamser, cysylltwch â ni drwy e-bost Ymholiadau@cymorthibrynucymru.co.uk

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Rhagor o wybodaeth ac ymholiadau cyffredinol

Help to Buy (Wales) Ltd
1 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), pwyswch un

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Yn prynu eiddo neu’n bwrw ymlaen â'ch cais am fenthyciad newydd

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), pwyswch un

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Trawsgludwyr neu gyfreithwyr sy’n delio â phrynu eiddo

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), pwyswch un

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Eisoes wedi cael benthyciad Cymorth i Brynu ac mae gennych ymholiad mewn perthynas â'r benthyciad hwnnw

Os oes gennych fenthyciad eisoes gyda Cymorth i Brynu Cymru a bod gennych ymholiad mewn perthynas â'r benthyciad hwnnw, er enghraifft ad-dalu'r benthyciad, ailforgeisio i fenthyciwr arall neu ofyn am ganiatâd Cymorth i Brynu Cymru ar gyfer gwelliannau i'r cartref, pwyswch ddau.

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), Opsiwn 2

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Os ydych yn cael anawsterau ariannol neu mae gennych ôl-ddyledion benthyciad Cymorth i Brynu neu angen newid eich dyddiad debyd uniongyrchol neu drafod taliadau llog misol

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), Opsiwn 3

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Os oes gennych gŵyn neu os ydych yn anhapus ar ein gwasanaeth

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm), Opsiwn4

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg / We welcome calls and correspondence in Welsh.