Neidio i'r prif gynnwy

5. Cysylltwch â ni

Rhagor o wybodaeth ac ymholiadau cyffredinol

Help to Buy (Wales) Ltd
1 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 1

Ffacs: 029 2080 3451

Yn prynu eiddo neu’n bwrw ymlaen â'ch cais am fenthyciad newydd

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 1

Ffacs: 029 2080 3451

Trawsgludwyr neu gyfreithwyr sy’n delio â phrynu eiddo

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 1

Ffacs: 029 2080 3451

Eisoes wedi cael benthyciad Cymorth i Brynu ac mae gennych ymholiad mewn perthynas â'r benthyciad hwnnw

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 2

Ffacs: 029 2080 3451

Os ydych yn cael anawsterau ariannol neu mae gennych ôl-ddyledion benthyciad Cymorth i Brynu neu angen newid eich dyddiad debyd uniongyrchol neu drafod taliadau llog misol

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 3

Ffacs: 029 2080 3451

Os oes gennych gŵyn neu os ydych yn anhapus ar ein gwasanaeth

Rhif ffôn: 08000 937 937 (dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm) Opsiwn 3

Ffacs: 029 2080 3451

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg / We welcome calls and correspondence in Welsh.