Neidio i'r prif gynnwy

24 Mawrth 2021 – rhith-seremoni

Busnes

Little Inspirations Ltd
Little Inspirations Ltd
Darparwyr gofal plant
Tîm CERET
Tîm CERET
Cynhyrchwyr Cyfarpar Diogelu Personol

Ysbryd y gymuned

Gweithwyr hanfodol (allweddol)

Cartref Gofal Cherry Tree
Cartref Gofal Cherry Tree
Cartref Gofal Preswyl
Matthew’s House
Matthew’s House
Elusen i’r digartref
Trudy Fisher
Trudy Fisher
Cydlynydd prosiectau Gofalwyr Ifanc

Diwylliant a chwaraeon

Delwyn Derrick
Delwyn Derrick
Gwirfoddolwr Pêl-droed

Y Wobr dyngarol

John Puzey
John Puzey
Ymgyrchydd tai
Angharad Paget–Jones
Angharad Paget–Jones
Ymgyrchydd dros bobl â nam ar eu golwg
Hazel Lim
Hazel Lim
Ymgyrchydd awtistiaeth

Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

SBRI / WAST
SBRI / WAST
Cynllun cydweithredol glanhau ambiwlansau
Prosiect Hylif Diheintio Dwylo
Prosiect Hylif Diheintio Dwylo
Cynhyrchwyr diheintydd dwylo
Her Peiriannau Anadlu Cymru
Her Peiriannau Anadlu Cymru
Cynhyrchwyr peiriannau anadlu

Person Ifanc

Casey-Jane Bishop
Casey-Jane Bishop
Ymgyrchydd atal bwlio
Ethan Hutchings
Ethan Hutchings
Achubwr bywydau

First Minister's Special Award