Neidio i'r prif gynnwy

Data ar deithiau dros nos drigolion Prydain â chyrchfannau ledled Prydain ar gyfer Hydref i Ragfyr 2023.

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cynnwys amcangyfrifon blynyddol ar gyfer 2023. Bydd y gyfres hon nawr yn destun adolygiad methodolegol. Yn dilyn yr adolygiad hwn, bydd amcangyfrifon a gyhoeddir yn y datganiad hwn yn newid. Byddwch yn ofalus wrth ddehongli neu ddefnyddio'r amcangyfrifon a gyhoeddir yma. Am ragor o wybodaeth, gweler y datganiad ar adolygiad methodolegol.

Mae'r ystadegau yn y datganiad hwn yn seiliedig ar arolwg ar-lein cyfunol newydd sy'n disodli Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ac Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr a oedd yn cael eu cynnal tan ddiwedd 2019. Darperir rhagor o wybodaeth yn adran methodoleg ac ansawdd y cyhoeddiad hwn ar newidiadau i'r arolwg sy'n cyfyngu ar y gallu i gymharu â'r amcangyfrifon cyhoeddedig ar gyfer 2019 a blynyddoedd blaenorol.

Cyswllt

Siân Hughes

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.