Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Weinidogion a Dirprwy Weinidogion Llywodraeth Cymru

Gweinidogion

Mick Antoniw AS
Mick Antoniw AS
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
Rebecca Evans AS
Rebecca Evans AS
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
Vaughan Gething AS
Vaughan Gething AS
Gweinidog yr Economi
Lesley Griffiths AS
Lesley Griffiths AS
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
Jane Hutt AS
Jane Hutt AS
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip
Julie James AS
Julie James AS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Jeremy Miles AS
Jeremy Miles AS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Eluned Morgan AS
Eluned Morgan AS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Hannah Blythyn AS
Hannah Blythyn AS
Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol
Dawn Bowden AS
Dawn Bowden AS
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth
Julie Morgan
Julie Morgan AS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Lynne Neagle AS
Lynne Neagle AS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant
Lee Waters AS
Lee Waters AS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd