Neidio i'r prif gynnwy

2. Addysg gynnar

Mae gan bob plentyn hawl i gael addysg gynnar (y Cyfnod Sylfaen Meithrin cynt) o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Mae pob awdurdod lleol yn darparu o leiaf 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, a gallai hyn fod mewn:

  • ysgol leol
  • cylch chwarae
  • meithrinfa ddydd
  • Cylch Meithrin

Yn ystod y tymor, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o 30 awr y Cynnig.

Yn ystod gwyliau'r ysgol pan nad oes addysg gynnar mae'r Cynnig yn darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant am hyd at 9 wythnos o'r flwyddyn.