Neidio i'r prif gynnwy

6. Gwyliau ysgol

Yn ystod gwyliau’r ysgol, os ydych yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant, bydd gennych hawl i 30 awr yr wythnos o ofal plant am hyd at 9 wythnos ar gyfer pob blwyddyn academaidd lawn yr ydych yn gymwys.

Byddwch yn cael 3 wythnos wyliau bob tymor (cyfanswm o 9 wythnos ar gyfer y flwyddyn ysgol lawn) i’w defnyddio yn ystod y gwyliau ysgol. Mae hyn yn gymwys hyd yn oed os cynigir lle addysg amser llawn i’ch plentyn. Ni allwch ddefnyddio’r wythnosau gwyliau ymlaen llaw, ond bydd unrhyw wythnosau gwyliau sydd heb eu defnyddio yn gallu cael eu trosglwyddo a’u defnyddio tra’r ydych yn parhau i fod yn gymwys.

Neilltuir ichi eich hawl ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol pan fyddwch yn ymuno â’r Cynnig Gofal Plant a bydd hyn yn diweddaru ar ddechrau’r flwyddyn academaidd a ganlyn, os ydych yn parhau i fod yn gymwys.