Neidio i'r prif gynnwy

12. Ceisiadau a wrthodwyd

Os caiff eich cais ei wrthod gan yr awdurdod lleol, gallwch ofyn i’r penderfyniad gael ei ailystyried.

Os cafodd eich cais ei gymeradwyo i ddechrau ond ei fod wedi'i wrthod ers hynny a'ch bod yn dymuno gwneud cais newydd oherwydd bod eich amgylchiadau wedi newid, gallwch wneud hynny o 24 awr ar ôl i statws eich cais newid i 'Gwrthod'.