Neidio i'r prif gynnwy

11. Gwneud cais

Mae angen i un rhiant arweiniol gwblhau'r cais, hyd yn oed os ydych yn rhannu gwarchodaeth o’r plentyn.

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un plentyn, er enghraifft efeilliaid, ychwanegwch fwy o blant at yr un cais.

 Os ydych chi wedi ymgeisio eisoes, mewngofnodwch.

Os oes gennych chi gyfrif Porth y Llywodraeth, gallwch ymgeisio drwy ddefnyddio’r manylion hyn i fewngofnodi.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi wybod eich:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • cyfeiriad eich cyflogaeth ynghyd â chod post
  • cyfeiriad cyflogaeth eich partner cartref ynghyd â chod post
  • enillion wythnosol ar gyfartaledd ar eich cyfer chi a'ch partner cartref
  • cyflog blynyddol gros ar eich cyfer chi a'ch partner cartref

Bydd angen i chi ddarparu dogfennau fel prawf.