Neidio i'r prif gynnwy

7. Plant ag anghenion ychwanegol

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn galluogi rhieni plant sydd ag anghenion cymorth ychwanegol i gael gofal plant. Mae hyn yn cynnwys plant sydd â’r canlynol:

  • anghenion dysgu ychwanegol
  • anableddau
  • anghenion iechyd

Os oes gan eich plentyn anghenion cymorth ychwanegol, dylech wneud y canlynol:

  • gwneud cais fel arfer ac aros am benderfyniad
  • ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, cysylltu â ni