Neidio i'r prif gynnwy

Dyma restr o’r newidiadau i’r canllawiau technegol. I weld y canllawiau presennol, dilynwch y dolenni perthnasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Er mwyn ein helpu i wella'r canllawiau hyn rhowch adborth i ni (mae’n cymryd 30 eiliad).

Newidiadau i’r canllawiau technegol
Ble mae’r newid yn y canllawiau? Crynodeb o’r newid

DTTT/5220 Partneriaeth buddsoddi mewn eiddo yn dewis datgymhwyso’r rheolau sy’n ymwneud â throsglwyddo buddiant trethadwy i bartneriaeth
03/10/2023

Ar 3 Ebrill 2023, newidiodd ein cyfeiriad post i: Awdurdod Cyllid Cymru, Blwch Postio 108, Merthyr Tudful, CF47 7DL.

DTTT/6200 Effaith penderfyniad ACC gyda golwg ar gais am ohirio
04/08/2023

Cywiro camgymeriad.
Mae ‘derbyn’ wedi cael ei ddisodli gan ‘gwrthod’ yn y canllawiau ar gyfer gwrthod cais am ohirio yn llawn neu’n rhannol.

DTTT/8100 Unig neu brif breswylfa
13/04/2023

Cywiro cyfeiriad at gyfraith achos.

Diwygiadau yn unol â dull cyfathrebu a chanllawiau ACC.

Treth Trafodiadau Tir rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff cyhoeddus a chyrff iechyd: canllawiau technegol
14/10/2022

Wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyrff gyhoeddus at ddibenion rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff gyhoeddus a chyrff iechyd.

Cyfrifo’r Dreth Trafodiadau Tir sy’n daladwy: canllawiau technegol
10/10/2022

Canllawiau newydd a grëwyd ar gyfer darpariaethau trosiannol y newid i brif gyfraddau preswyl y Dreth Trafodiadau Tir (DTTT/3041).

DTTT/7038 Cyfrifo Faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i'w thalu: Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anhedda
10/10/2022

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yn Hydref 2022.
Treth Trafodiadau Tir: Yr hyn sy’n wahanol i Dreth Dir y Dreth Stamp
10/10/2022
Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yn Hydref 2022.

Y cyfraddau a’r bandiau trethi ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir
10/10/2022

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yn Hydref 2022.
DTTT/8080 Is-anheddau
17/05/2022
Ychwanegwyd y term ‘cyfwerth’ i amodau pan efallai na fydd cyfraddau uwch yn berthnasol.

DTTT/8080 Is-anheddau
21/02/2022

Wedi’i newid er mwyn amlygu'r angen i annedd fod yn breifat ac yn ddiogel.

DTTT/7038 Cyfrifo Faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i'w thalu: Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anheddau
21/02/2022

Newid cynllun.

DTTT/7039 Cyfrifo faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i’w thalu: pennu'r dreth sy'n gysylltiedig â'r gydnabyddiaaeth sy'n weddill
18/02/2022

Newid cynllun.

Darpariaethau dehongli Treth Trafodiadau Tir: canllawiau technegol
17/02/2022

Newid cynllun.

DTTT/1053 Gardd a thiroedd
04/06/2021

Newid cynllun.
Y cyfraddau a’r bandiau trethi ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir
04/02/2021
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/4110 Cyfrifo rhent perthnasol
04/02/2021
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
04/02/2021
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
Treth Trafodiadau Tir
21/12/2020
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
Y cyfraddau a’r bandiau trethi ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir
21/12/2020
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/8000 Cyfraddau Uwch ar gyfer prynu eiddo preswyl
21/12/2020
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/8091 Cyfraddau uwch a thrafodion cysylltiol
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/8091 Cyfraddau uwch a thrafodion cysylltiol
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/4100 Cytundebau ar gyfer les, aseiniadau ac amrywiadau
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/5140 Trafodiadau sy’n ymwneud â throsglwyddiadau i bartneriaeth
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/5170 Trafodiadau sy’n ymwneud â throsglwyddiadau o bartneriaeth
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/6230 Cyfrifo'r swm y gellir ei ohirio
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/7084 Elusen sy’n elusen gymwys: yr elusen i ddal y rhan fwyaf o’r tir at ddibenion elusennol
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/7086 Tynnu elusen rhyddhad rhannol elusennau yn ôl
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/ 7038 Cyfrifo Faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i'w thalu: Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anheddau
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/7039 Cyfrifo Faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i'w thalu: Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd ar ôl
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/3010 Cyfraddau treth
21/12/2020
Cyfeiriad at gyfraddau a bandiau blaenorol wedi'i dynnu allan.
DTTT/3020 Y dreth sydd i’w chodi
21/12/2020
Diweddarwyd yr enghraifft i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/3030 Y dreth sydd i'w chodi – trafodiadau cysylltiol
21/12/2020
Wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfraddau a bandiau a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.
DTTT/8001 Canllawiau trawsnewidiol ar gyfer y newid i gyfraddau uwch, Rhagfyr 2020
21/12/2020
Canllawiau newydd wedi'u creu i ddelio â darpariaethau trawsnewidiol cyllideb 2020 Llywodraeth Cymru.

DTTT/7039 Cyfrifo faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i’w thalu: Pennu'r dreth sy'n gysylltiedig â gweddill y gydnabyddiaeth
27/07/2020

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.

DTTT/7038 Cyfrifo faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i’w thalu: Pennu'r dreth sy'n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anheddau
27/07/2020

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.

DTTT/6110 Dyletswydd i gyflwyno ffurflen dreth – ffurflen dreth o ganlyniad i drafodiad cysylltiol diweddarach
27/07/2020

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.

DTTT/3020 Y dreth sydd i’w chodi
27/072020

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.
DTTT/8020 Amodau cyfraddau uwch ar gyfer unigolion
27/07/2020
Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.

Treth Trafodiadau Tir: yr hyn sy’n wahanol i Dreth Dir y Dreth Stamp
27/07/2020

Diweddarwyd y ffigurau i adlewyrchu’r newid i brif gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir a fu yng Ngorffennaf 2020.

DTTT/2370 Gwerthu tir gyda chontract adeiladu cysylltiedig ac ati
24/12/2019

Aildrefnu a symleiddio’r cynnwys; ychwanegwyd enghreifftiau newydd.

DTTT/8110 Gwerthu’r cyn brif breswylfa cyn prynu prif breswylfa newydd
23/12/2019

Diswyddiad o drefniadau trawsnewidiol.

DTTT/8090 Disodli prif breswylfa
23/12/2019

Diswyddiad o drefniadau trawsnewidiol.

DTTT/8080 Is-anheddau
03/12/2019

Ychwanegu enghraifft newydd; eglurhad ar y dull prisio

DTTT/7016 Rhyddhad gwerthu ac adlesu
03/12/2019

Ychwanegu enghreifftiau lle na fyddai'r rhyddhad ar gael

DTTT/2360 Rhaniadau-diystyru buddiant presennol
03/12/2019

Ailysgrifennu canllawiau ar raniadau; ychwanegu enghreifftiau lle nad yw'r amgylchiadau'n cwrdd ag amgylchiadau rhaniad

DTTT/8120 Gwerthu’r cyn brif breswylfa ar ôl prynu prif breswylfa newydd
03/12/2019

Eglurhad bod yn rhaid i'r trafodiad gynnwys cael gwared ar fuddiant mawr yng nghyn brif breswylfa'r prynwr
DTTT/2040 Trafodiadau cysylltiol
07/10/2019
Ychwanegwyd paragraff i egluro lle nad yw trafodiadau cysylltiol yn berthnasol

DTTT/8120 Gwerthu’r cyn brif breswylfa ar ôl prynu prif breswylfa newydd
20/09/2019

Llinell wedi’i hychwanegu er mwyn cysylltu â DTTT/8090

DTTT/8110 Gwerthu’r cyn brif breswylfa cyn prynu prif breswylfa newydd
20/09/2019

Llinell wedi’i hychwanegu er mwyn cysylltu â DTTT/8090

DTTT/8090 Disodli prif breswylfa
20/09/2019

Eglurder ar reol tair blynedd

DTTT/7019 Rhyddhad cyllid eiddo arall lle mae tir yn cael ei werthu i sefydliad ariannol a’i ailwerthu i berson
05/09/2019

Canllawiau am ad-dalu o gyfraddau uwch

DTTT/7039 Cyfrifo Faint o Dreth Trafodiadau Tir sydd i’w thalu: Pennu’r dreth sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth sydd i’w phriodoli i anheddau
05/09/2019

Newid teitl

DTTT/5280 Ymddiriedolaethau ar gyfer Setliad: caffaeliadau ymddiriedolwyr
05/09/2019

Ychwanegu adran i egluro prynwyr tybiedig a gwerthwyr tybiedig

DTTT/8120 Gwerthu’r cyn brif breswylfa ar ôl prynu prif breswylfa newydd
05/09/2019

Ychwanegu geiriad ar erddi a thiroedd

DTTT/8110 Gwerthu’r cyn brif breswylfa cyn prynu prif breswylfa newydd
05/09/2019

Ychwanegu geiriad ar erddi a thiroedd

15 Rhyddhad i brynwyr tro cyntaf (adran 57B ac Atodlen 6ZA Deddf Cyllid 2003)
05/09/2019

Ailysgrifennu’r adran ar ddim rhyddhad prynwyr tro cyntaf yng Nghymru

DTTT/2090 Rhwymedigaethau o ran llenwi a dychwelyd ffurflenni treth ar gyfer trafodiadau trawsffiniol
05/09/2019

Eglurder ar drafodiadau croes-deitl

DTTT/2340 Ewyllus da
05/09/2019

Dileu brawddeg anghywir mewn perthynas ag ewyllys da

DTTT/1050 Ystyr eiddo preswyl
05/09/2019

Creu adrannau 1051, 1052 ac 1053 newydd; ychwanegu egwyddorion o DTTT/8080

DTTT/8080 Is-anheddau
05/09/2019

Ailysgrifennu'r canllawiau ar gyfer is-anheddau; ychwanegu egwyddorion a diagramau newydd
DTTT/4100 Cytundebau ar gyfer les, aseiniadau ac amrywiadau 
19/07/2019
Enghraifft wedi'i diweddaru ac ychwanegu enghraifft newydd
DTTT/1120 Ystyr tir 
21/06/2019 

Dileu'r cyfeiriad at ‘osodiadau a ffitiadau’ 

DTTT/4080 Rhent ar gyfer cyfrifo gwerth net presennol
17/06/2019
Esboniad llawnach o werth net presennol (GNP) ac ychwanegu trydydd enghraifft i ddangos les dros gyfnod o 10 mlynedd.
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
17/06/2019
Llinell wedi’i hychwanegu er mwyn cysylltu â DTTT/4080
DTTT/4040 Lesoedd olynol
17/06/2019
Dwy adran gyntaf y canllawiau hyn wedi cael eu cyfnewid a cyflwyniad newydd wedi'i ychwanegu.
DTTT/8020 Amodau’r cyffradau uwch
11/06/2019
Cyflwyniad newydd, ac adran newydd DTTT/8021 wedi’i ychwanegu.
DTTT/6110 Dyletswydd i gyflwyno ffurflen dreth - ffurflen dreth o ganlyniad i drafodiad cysylltiol diweddarach
10/06/2019
Enghraifft wedi'i diweddaru ac eglurhad ar y dyddiad y mae’r trafodiad yn cael effaith.
DTTT/2230 Enghreifftiau
10/06/2019
Ychwanegu enghraifft newydd (5) ar is-werthiannau a thrafodiadau cysylltiol.
DTTT/2210 Amlinelliad o ddeddfwriaeth
10/06/2019
Ychwanegu amlinelliad o baragraff 14 o'r ddeddfwriaeth.
DTTT/6030 Eithriadau i’r rheolau am drafodiadau hysbysadwy
15/05/2019
Newid teitl o ‘rhydd-ddaliadau’ i ‘drafodion nad ydynt yn ymwneud â lesoedd’.
DTTT/1050 Ystyr eiddo preswyl
30/04/2019
Adolygu'r canllawiau ar ardd a thiroedd; ambell newidiad mân testunol, ac ychwanegu profion awgrymedig i alluogi ymarferwyr i benderfynu os yw tir yn rhan o’r erddi a thiroedd neu beidio.
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
16/04/2019
Darparwyd eglurhad ynghylch cyfrifo’r gwerth net presennol ar sail cyfnod y les.
DTTT/8160 Cymheiriaid a phartneriaid sifil yn prynu ar eu pen eu hunain
27/03/2019
Aileirio i adlewyrchu’r sefyllfa o ran parau priod a phartneriaid sifil.
DTTT/8020 Amodau’r cyfraddau uwch
27/03/2019
Ychwanegu pedwaredd enghraifft am barau priod a phartneriaid sifil.
DTTT/2450 Blwydd-daliadau
05/03/2019
Egluro’r rhyngweithio rhwng blwydd-daliadau a gohiriadau.
Canllawiau trosiannol ar gyflwyno’r Dreth Trafodiadau Tir
04/02/2019
Ychwanegu Eitem 5 a’r cyflwyniad sy’n dod gyda’r eitem honno.
DTTT/5170 Trafodiadau sy’n ymwneud â throsglwyddiadau o bartneriaeth
04/02/2019
Mân newid i’r camau ar gyfer cyfrifo swm cyfrannau is (SCI).
DTTT/4020 Cyfrifo’r dreth sydd i’w chodi
28/01/2019
Adran newydd ar lesoedd refersiynol.
LTTA/6200 Effaith penderfyniad ACC gyda golwg ar gais am ohirio
17/01/2019
Ychwanegwyd paragraff i ddiweddaru safbwynt polisi ar gydnabyddiaeth ansicr ac ychwanegwyd enghraifft newydd i esbonio hyn.
LTTA/6160 Gohirio’r Dreth- Cydnabyddiaeth ddibynnol neu ansicr
17/01/2019
Ychwanegwyd brawddeg i annog defnyddwyr i fwrw golwg dros y canllawiau newydd yn DTTT/2440.
DTTT/2440 Cydnabyddiaeth ddibynnol, ansicr neu heb ei chanfod
17/01/2019
Ail-ysgrifennwyd y canllawiau i roi esboniad mwy eglur o gydnabyddiaeth ddibynnol, ansicr a heb ei chanfod. Dilëwyd un enghraifft; diweddarwyd rhai eraill.
DTTT/4090 Rhent amrywiol ac ansicr: cyfrifo’r gwerth net presennol
14/01/2019
Gwall ffeithiol wedi’i gywiro.
DTTT/7056 Lesoedd rhanberchnogaeth
14/01/2019
Wedi ychwanegu paragraff at y canllawiau ar drafodiadau cynyddu i egluro sefyllfa dewis gwerth marchnadol lle nad ydy’r trethdalwr yn dymuno cynyddu yn y dyfodol.
DTTT/4050 Rhent ar gyfer cyfnod o orgyffwrdd os rhoddir les bellach
11/01/2019
Mae adran newydd i egluro ystyr ‘yr un eiddo i raddau helaeth’ yn y cyd-destun hwn wedi cael ei hychwanegu.
DTTT/8091 Cyfraddau uwch a thrafodion cysylltiol
11/01/2019
Mae adran newydd wedi cael ei hychwanegu i ddisgrifio sut mae’r darpariaethau cyfraddau uwch yn rhyngweithio â thrafodiadau cysylltiol.
DTTT/1120 Ystyr tir
11/01/2019
Mae’r adran ar ‘ystyr tir’ wedi cael ei diweddaru i roi cyfrif am garafanau, cartrefi symudol a chychod preswyl.
DTTT/2010 Trafodiadau tir a buddiannau trethadwy
11/01/2019
Mae dolen i’r canllawiau ar osodiadau a ffitiadau (DTTT/2261) wedi cael ei hychwanegu.
DTTT/8170 Addasu'r eiddo adeg ysgaru, diddymu partneriaeth sifil ac ati
11/12/2018
Diweddarwyd y canllawiau ar orchmynion llys.
DTTT/4050 Rhent ar gyfer cyfnod o orgyffwrdd os rhoddir les bellach a DTTT/4060 Tenant yn dal drosodd: ôl-ddyddio les newydd i flwyddyn flaenorol
05/12/2018
Symudwyd y pum enghraifft gyda’r canllawiau ar ‘ryddhad gorgyffwrdd: rhent a ystyrir’ o DTTT/4060 i’r lleoliad cywir yn DTTT/4050.
DTTT/4100 Cytundebau ar gyfer les, aseiniadau ac amrywiadau
05/12/2018
Darparwyd eglurhad ynghylch dyddiad cychwyn y les
DTTT/4060 Tenant yn dal drosodd: ôl-ddyddio les newydd i flwyddyn flaenorol
05/12/2018
Darparwyd eglurhad ynghylch dyddiad cychwyn y les a dyddiad dod i rym y trafodiad.
DTTT/4030 Hyd Lesoedd a lesodd sy’n gorgyffwrdd: cyfnodau penodol, lesoedd sy’n parhau, rhoi les newydd, cyfnodau amhenodol, lesoedd olynol ac ati.
05/12/2018
Dan y canllawiau ar gyfer ‘lesoedd sy’n parhau ar ôl cyfnod penodol: rhoi les newydd’, darparwyd eglurhad ynghylch dyddiad cychwyn y les.
DTTT/4070 Rhent a chydnabyddiaeth arall - rheolau cydnabyddiaeth sy’n benodol i les
05/12/2018
Mân newid sy’n datgan, lle nad yw ‘rhent’ yn cynnwys ystyriaeth sy’n daladwy cyn rhoddir les newydd, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau (yn hytrach nag mewn rhai amgylchiadau) mae’n bosib y bydd taliadau o’r fath cyn rhoi’r les yn cael eu trethi ar lefel premiwm.
DTTT/6160 Gohirio'r dreth – Cydnabyddiaeth ddibynnol neu ansicr
29/11/2018
Ychwanegu dolen at DTT/6230 Cyfrifo’r swm y gellir ei ohirio
Y gwahaniaeth rhwng y Dreth Trafodiadau Tir a Threth Dir y Dreth Stamp
27/11/2018
Tabl newydd yn amlinellu’r prif wahaniaethau rhwng y ddwy dreth
Y Rheol Gyffredinol yn erbyn Osgoi Trethi
23/11/2018
Diweddaru ein canllawiau ar y Rheol Gyffredinol yn Erbyn Osgoi Trethi a rôl Gwasanaeth Opiniwn Treth yr Awdurdod Cyllid
Sut i dalu eich Treth Trafodiadau Tir
23/11/2018
Diweddarwyd i gynnwys manylion cywir y broses talu drwy BACS
DTTT/8080 Is-anheddau
26/11/2018
Eglurhad ar y cyfeiriadau at ‘is-anheddau’ a’r gwerthusiadau cysylltiedig, yn ogystal â diweddaru’r enghreifftiau
DTTT/2261 Gosodiadau a ffitiadau
27/11/2018
Adran newydd gyda chanllawiau ar ‘osodiadau a ffitiadau’
DTTT/2260 Cydnabyddiaeth drethadwy, DTTT/2270 Arian neu gyfwerth ariannol
27/11/2018

Symud y diffiniad o gydnabyddiaeth drethadwy o DTTT/2270 i’w leoliad cywir yn DTTT/2260
DTTT/8150 Buddiant a gaffaelwyd yn yr un brif breswylfa
23/11/2018

Ychwanegu cyfeiriad at ‘briod neu bartner sifil’
DTTT/1040 Ystyr dyddiad dod i rym trafodiad
23/11/2018
Diweddaru ac egluro’r broses bresennol gan ychwanegu dolenni mewnol
DTTT/8020 Amodau'r cyfraddau uwch
23/11/2018
Ychwanegu cyfeiriad at ‘briod neu bartner sifil’ ac amod ychwanegol yn ymwneud â chydnabyddiaeth drethadwy gyda dolen fewnol
DTTT/2350 Cyfnewidiadau
23/11/2018
Dileu'r cyfeiriad at ‘bersonau cysylltiedig’
DTTT/6030 Eithriadau i'r rheolau am drafodiadau hysbysadwy
14/11/2018
Diweddaru’r dyluniad
DTTT/8250 Partneriaethau - buddiannau a gaffaelir gan bartner
14/11/2018
Diweddaru’r ddolen fewnol