Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn darparu cyngor a chymorth arbenigol sy’n canolbwyntio ar y plentyn, yn diogelu plant ac yn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed mewn llysoedd teulu ledled Cymru fel bod penderfyniadau’n cael eu gwneud er eu budd pennaf.

Ni chawn gymryd rhan mewn achos cyfraith teulu ond pan fydd y llys yn gofyn.

Nid ydym yn wasanaeth cyfreithiol ac ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol.

Pobl allweddol

Nigel Brown
Nigel Brown
Prif Weithredwr
Matthew Pinnell
Matthew Pinnell
Dirprwy Brif Weithredwr
Ceryl Williams
Pennaeth y Gwasanaethau Cefnogi Canolog
Beth Altman
Beth Altman
Pennaeth Gweithrediadau Gwent
Suzanne Burgoyne
Suzanne Burgoyne
Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru
Julie May
Julie May
Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth a Gorllewin Cymru
Laura Scale
Laura Scale
Pennaeth Gweithrediadau De Cymru
Kate Thomas
Kate Thomas
Pennaeth Gweithrediadau De-orllewin Cymru
Jane Smith
Jane Smith
Pennaeth Ymarfer a Gwella
Anna Sinclair
Anna Sinclair
Pennaeth Gweithrediadau ar gyfer Diwygio Cyfraith Breifat

Cyswllt

Os ydych yn ansicr â phwy y mae angen i chi gysylltu, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r swyddfa sydd agosaf at y llys lle mae eich achos yn cael ei glywed. Ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol na thrafod achosion ag unrhyw un nad yw yn barti enwebedig yn ein hachosion. Efallai y byddwn yn gofyn i chi gadarnhau pwy ydych drwy gwestiynau diogelwch pan fyddwch yn cysylltu â ni ynglŷn â’ch achos.

Os oes gennych unrhyw bryderon fod diogelwch neu les plentyn mewn perygl a bod y perygl yn un brys ac angen sylw ar unwaith, cysylltwch â’r heddlu yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda.

Ar gyfer ymholiadau’r wasg ac ymholiadau cyffredinol anfonwch neges e-bost, os gwelwch yn dda, at Cafcasscymru@llyw.cymru

Caiff plant a phobl ifanc anfon neges e-bost atom yn MyVoiceCafcassCymru@llyw.cymru

Swyddfeydd rhanbarthol

Gwent

Casnewydd

 

Oak House,
Celtic Springs,
Casnewydd,
NP10 8BD

03000 252 800
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrugwent@llyw.cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Aberystwyth

Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UR

03000 255 016
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrumid&west@llyw.cymru

Caerfyrddin

Adeiladau’r Llywodraeth,
Teras Picton,
Caerfyrddin,
SA31 3BT

03000 255 016
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrumid&west@llyw.cymru

Y Drenewydd

Ty Ladywell, 
Stryd y Parc,
Y Drenewydd,
SY16 1JB

03000 255 016
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrumid&west@llyw.cymru

Llandrindod

Adeiladau’r Llywodraeth,
Spa Road East,
Llandrindod,
LD1 5HA

03000 255 016
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrumid&west@llyw.cymru

Gogledd Cymru

Cyffordd Llandudno

Llywodraeth Cymru,
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9RZ

03000 625 821
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrunorthwales@llyw.cymru

Caernarfon

Llywodraeth Cymru
Uned 5, Bloc A
Doc Fictoria
Caernarfon
LL55 1TH

03000 625 821
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrunorthwales@llyw.cymru

Wrecsam

Uned B
Yale Business Park
Ellice Way
Wrecsam
LL13 7YL

03000 625 821
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg

cafcasscymrunorthwales@llyw.cymru

De Cymru

Caerdydd

Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ

03000 628 877
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrusouthwales@llyw.cymru

Merthyr Tudful

Parc Busnes Rhyd-y-car,
Merthyr Tudful,
CF48 1UZ

03000 628 877
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrusouthwales@llyw.cymru

De-orllewin Cymru

Abertawe

Adeiladau Llywodraeth Cymru,
Parc Busnes Penllergaer,
Llys-y-Ddraig,
Abertawe,
SA4 9NX

03000 255 600
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

cafcasscymrusouthwest@llyw.cymu